Veterinarska stanica Vinkovci

Kontakt broj
Radno vrijeme
Pon - Sub: 7:00 - 19.00, Ned: 7.00 - 12.00
Kontakt broj
Radno vrijeme
Pon – Sub: 7 – 19
Ned: 8 – 12

Dezinsekcija muha

Sve vrste muha dobri su letači, izrazito su mobilne, a vole se zadržavati u blizini mjesta gdje su povoljni uvjeti za odlaganje jajašaca (organski materijal u raspadu – kuhinjski otpaci, smeće, gnojnice…).

Preventivne metode suzbijanja muha              

  • Redovito i pravilno uklanjanje svih vrsta otpadaka i smeća,
  • Higijenski ispravna dispozicija i deponiranje smeća i otpada,
  • Izgradnja higijenskih sabirališta (gnojnica, deponija),
  • Povremeno prevrtanje i isušivanje organskog materijala u raspadu,
  • Postavljanje mreža na prostore u kojima se priprema i čuva hrana,
  • Postavljanje lovki s ljepljivim trakama ili mirisnim atraktantom.
Dezinsekcija muha životni ciklus muha

Kako se riješiti muha?

Ciljno mjesto suzbijanja muha su sve površine u blizini čovjeka na kojima se muhe odmaraju. U zatvorenom prostoru to su površine na kojima se priprema i poslužuje te čuva hrana, zatim skladišta i pogoni za pripremu namirnica, kuhinje, restorani te gospodarski objekti. Na otvorenom prostoru tretiraju se površine oko mjesta za odlaganje smeća i otpad, spremnici, kamioni za prijevoz i deponiju, zatim prostor oko mjesta za recikliranje, prostor oko tržnica te prostor u i oko mjesta na kojima borave životinje.

Tretman dezinsekcije treba ponavljati u ciklusima koji ovise o nizu čimbenika (izboru insekticida, vrsti površine, klimi, populaciji muha). Učinak tretmana može biti vidljiv od nekoliko dana do nekoliko mjeseci. U urbanim naseljima, tijekom ljetnih mjeseci, obrada smetlarnika, kamiona za prijevoz smeća, okoliš oko tržnica i deponija zahtijeva tjednu obradu. U seoskim domaćinstvima tretmane treba ponavljati svakih 20 do 30 dana, uz tjednu obradu gnojnica larvicidima i prevrtanje gnoja.

Opasnosti od kućne muhe

Muhe su prenositelji raznih zaraznih bolesti, stoga je kontrola razvoja muhe važna za opće zdravlje populacije.

Tijelo muha je dlakavo i na njemu se lako „ulovi“ i zadržava nečistoća te mikroorganizmi iz materijala po kojima se muhe kreću i hrane. Zbog iznimne mobilnosti, muhe na hranu i namirnice lako mogu prenijeti razne patogene mikroorganizme – najčešće uzročnike crijevnih zaraznih bolesti. Uloga muha u prijenosu crijevnih zaraznih bolesti najviše ovisi o pravilnoj higijenskoj dispoziciji smeća i otpadaka. Osim ljudi, muhe uznemiruju i životinje. Kod krava u laktaciji mogu uzrokovati pad produkcije mlijeka do 30%.

Razvojni ciklus muha dezinsekcija muha